Nowa wspólna inicjatywa – Instytut Kaizen

Nowa wspólna inicjatywa – Instytut Kaizen

Nowa wspólna inicjatywa – Instytut Kaizen

Nowa współpraca – Instytut Kaizen
Spółka Bravo Europa s.r.o. inwestuje w swoich pracowników w ramach ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych i w styczniu 2021 roku rozpoczęła współpracę z czeskim Kaizen Institute. Kaizen Institute koncentruje się na stworzeniu kompleksowego programu ciągłej poprawy procesów i efektywności.