Dbamy o środowisko – Bravo Europa s.r.o częścią projektu “Zielona Firma”.

Dbamy o środowisko – Bravo Europa s.r.o częścią projektu “Zielona Firma”.

Dbamy o środowisko – Bravo Europa s.r.o częścią projektu “Zielona Firma”.

Ochrona środowiska naturalnego jest ważną wartością – Bravo Europa s.r.o. jest częścią projektu “Zielona firma”, który od maja 2020 roku koncentruje się na zbiórce drobnych odpadów elektrycznych powstałych w procesie produkcji.