KAIZEN Institute, Hoshin Kanri Training – Czechy

KAIZEN Institute, Hoshin Kanri Training – Czechy

KAIZEN Institute, Hoshin Kanri Training – Czechy

BRAVO Czechy zorganizowało dla zespołu menedżerskiego BRAVO Europa szkolenie Hoshin Kanri przeprowadzone przez KAIZEN Institute w celu określenia i zdefiniowania wizji i strategii na 5 lat.