Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Uruchomiliśmy wewnętrzną placówkę szkoleniową “Bravo School”, aby poprawić wyniki naszych pracowników.