Rok 2022 je pro BRAVO Europa rokem budování strategie

Rok 2022 je pro BRAVO Europa rokem budování strategie

Rok 2022 je pro BRAVO Europa rokem budování strategie

Zahájili jsme interní školení “Bravo School”, abychom zlepšili výkon našich zaměstnanců.