BRAVO Rumunia pomyślnie przeszła recertyfikację ISO

BRAVO Rumunia pomyślnie przeszła recertyfikację ISO

BRAVO Rumunia pomyślnie przeszła recertyfikację ISO

W marcu rumuński oddział Grupy BRAVO EUROPA pomyślnie przeszedł recertyfikację TUV w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 zarówno w odniesieniu do jakości, jak i zarządzania środowiskowego.