Bravo Europa Česká Republika – jednotka blíže centrálním a západoevropským trhům