Společensky odpovědný obchod

BRAVO pro lidstvo

Ve společnosti Bravo International Group věříme, že můžeme přispět k lepšímu světu. Budování důvěry je v naší DNA, v poslání, které jsme přijali a kterým se řídíme každý den. Od roku 2023 se všechny naše snahy zaměřené na komunitu spojují pod názvem Bravo pro lidstvo.

V průběhu let jsme se připojili k bezpočtu etických a filantropických, dobrovolnických, ekologických a humanitárních iniciativ.

Převzali jsme odpovědnost za životní prostředí, když jsme se rozhodli realizovat z vlastních prostředků projekt fotovoltaických panelů na jednom z našich výrobních zavodů v rumunské Fundulei. Jsme rádi, že 100 % naší roční spotřeby energie je nyní podporováno “zelenou energií”, což pomáhá ušetřit 550 tun CO2 ročně, což odpovídá výsadbě 30 000 stromů a snížení spotřeby uhlí o 220 tun. Podporujeme čistší svět tím, že se neustále zapojujeme do aktivit spojených se sběrem odpadu, protože lepší zítřek se buduje z dneška.

Neustále obracíme pozornost k podpoře harmonického rozvoje dětí ve školkách, školách a snažíme se všemi prostředky pomoci dětem na onkologických odděleních. S důvěrou podporujeme hendikepované sportovce v jejich cestě za úspěchem. Podporujeme mladé začínající sportovce a věříme v sílu “Bravo!” vysloveného v ten správný čas.

Bravo pro lidstvo shrnuje veškeré naše úsilí být lidmi a s lidmi budovat lepší, šťastnější, sebevědomější a udržitelnější svět.

Zde jsou některé z našich činností.

Sociální péče a péče o životní prostředí

Prostřednictvím našich partnerů podporujeme společenské akce zaměřené na osoby v nouzi a na osoby se zdravotním postižením, ale také činnost v oblasti životního prostředí.

Pomoc a podpora znevýhodněných rodin a dětských domovů

ČESKÁ REPUBLIKA

BRAVO EUROPA Česko sponzorovalo brněnskou školu Ibsenka pro mentálně postižené děti, jejímž cílem je poskytování předškolního, základního a středního vzdělávání dle školních vzdělávacích programů. Podpořili jsme tuto organizaci v pokračování v individuální výuce dle potřeb dětí ve speciálních vzdělávacích kurzech.

ibsenka-school_p16_poza-jos

Německo: Sponzoring pro TTV Bernburg 08 e.V.

Společnost Bravo Europa sponzorovala iniciativu „Asociace pro péči o děti a dorost Bernburg e.V.“ – výstavbou střediska pro děti z rodin, jejichž rodiče mají problémy s návykovými látkami. Naše angažovanost, společně s dalšími společnostmi, spočívala ve výstavbě místa určeného pro aktivity vhodné pro toto centrum.

Bravo Europa zároveň podpořila Fabiana, dvanáctiletého chlapce na vozíku, v účasti na důležité soutěži ve stolním tenise.

Podpora rodin a dětí se zdravotními problémy

RUMUNSKO

BRAVO EUROPA Rumunsko podporuje rodiny a pacienty se zdravotním postižením. Během našich posledních aktivit jsme podpořili léčbu rakoviny a tělesných postižení.
Také podporujeme činnost nadace Regina Maria, která investuje do zdravotní péče a vzdělávání osob v nouzi..

clinceni-5235r26t2673-31mw65ocdip6eo2xb8z3eo

Bydlení pro rodiny v nouzi

RUMUNSKO

BRAVO EUROPA Rumunsko sponzorovalo činnost organizace Habitat for Humanity, jejímž cílem je zajistit pro každého důstojné místo pro život a staví tedy domy v různých místních komunitách. Poskytli jsme plechovou krytinu a příslušenství pro střechy domů.

picture1

Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí

RUMUNSKO

Tato činnost je součástí plánů společnosti jak být zapojeni do veřejné činnosti a do aktivit ochrany životního prostředí. V rámci kampaně “Udělejme to Rumunsko” vyčistil tým čtyři ulice ve městě Fundulea. Impuls k účasti v této akci přišel od zaměstnanců společnosti.

Filozofií “Bravo Europa” je, že úspěch není možný, pokud není propojen s veřejností a životním prostředím. A v tomto ohledu poskytuje společnost technologicky aktualizované produkty, které jsou účinné při zpracování materiálu, méně znečišťují životní prostředí a produkují méně odpadu. Rozhodli jsme se být více zapojeny do činnosti místní veřejnosti, podporovat její rozvoj a její  aktivity v oblasti ochrany životního prostředí přenášet jako prioritu a povinnost na příští generace, “uvedl Adrian Minuta, výkonný ředitel skupiny Bravo Europa.

lets-do-it-romania-_-poza

 

 

Bravo Europa Česká republika podporuje mladé lidi

Ve spolupráci se skautem v regionu jižní Morava poskytla společnost Bravo Europa střechu jako sponzorský dar. Nová stavba bude sloužit mladým lidem jako sklad materiálu. Střecha je v barvě RAL 6005, byl použit trapézový plech H12 a mladí skauti zvládli montáž úplně sami. Těšíme se na další spolupráci!

 

Dáváme šanci na lepší vzdělání jednoho “Moromete ” – Nová střecha pro střední školu “Marin Preda”, ze Siliștea Gumești

V květnu se společnost Bravo Europa zapojila do renovace střední školy v Siliștea Gumești, vesnice, kde vyrůstal Marin Preda a místo kde se konala akce známy knihy “Moromeții”. Byl darován kompletní střešní systém BELPROFILE, a náš tým specialistů se postaral o montaží nabízených materiálů za nejlepších podmínek. Podporujeme rozvoj mladých lidí a chceme jim nabídnout trvalou školu, kde se budou cítit a učit v bezpečnosti a v dobrých podmínkách.
Obec se nachází na severozápadě okresu Teleorman, na hranici s okresem Argeş, má rozlohu 4858 hektarů a 2542 obyvatelů. Siliștea Gumești se říká, že je symbolický vesnice rumunské literatury a venkova, vesnice kde se narodil Marin Preda v hliněném domem se zemní podlahou.

 

Siliștea Gumești je však obec jako všechny ostatní, s mnoho ekonomických nedostatků. Důkazem je rodný dům spisovatele, na jehož jméno jsou místní hrdí, stejně jako vzdělávací instituce. Kancelář učitelů nebyl používán kvůli povislé střeše, a byl zaplaven za každým deštěm, elektrická instalace je velmi stará, topení v zimě se provádí pomocí terakotových kamen , nábytek je téměř neexistující.

I přes tyto hlavní nedostatky se učitelé této školy aktivně podílejí na vzdělávání žáků, a aby jim nabídli příjemnější prostředí, každý rok, během letních prázdnin, učitelé opravují a natírají lavice, dezinfikují záclony a závěsy z vlastních peněz.

Potkal jsem se v Silistea Gumesti se speciální komunitou, s pracovitými a šetrnými lidmi, který na nás zanechali dobrý dojem svých pohostinností, zachováním tradic a hodnot rumunské vesnice. Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit se do tohoto projektu a pomáchat více než 200 dětem ze Siliștea Gumești studovat na škole, která jim nabízí všechny podmínky nezbytné pro lepší vzdělávání.

 

 

Rumunsko: Organizace Habitat for Humanity – Obnova životů. Projekt na pomoc nejvíce zasaženým rodinám v době pandemie COVID-19.

Vlivem pandemie COVID-19 se mnoho sociálně slabších rodin ocitlo v nelehké životní situci, kdy byly přinuceny žít v často nevyhovujícíh a život ohrožujících obydlích.

Díky stavebnímu týmu z neziskové organizace Habitat for Humanity Rumunsko, který se podílel na opravách a výstavbě, budou mít rodiny slušné a bezpečné místo k životu.

Bravo Europa Rumunsko podpořilo tento projekt darem materiálu na střechu v hodnotě 40 tisíc euro.

 

Rumunsko – Na galavečeru „From the Heart for the Future” („Ze srdce pro budoucnost”) nadace Regina Maria Social Innovation, bylo vybráno 251 tisíc eur

Dne 16. 9. 2021 proběhl jubilejní 10. ročník galavečera s názvem „From the Heart for the Future” („Ze srdce pro budoucnost”), pořádaný naším partnerem, nadací Regina Maria Social Innovation, na kterém se vybralo 251 tisíc euro. Tyto prostředky budou použity na provoz a vybavení poliklinik a výukových center nadace.

Nadace Regina Maria Social Innovation je nezisková organizace, které již 10 let nabízí bezplatnou lékařskou pomoc lidem bez příjmu a sociálního pojištění prostřednictvím 2 poliklinik v Bukurešti a 3 center pro péči a vdělávání dětí ze sociálně slabších rodin ve městech Clinceni, Băneasa a Corbeanca.

Během večera bylo vydraženo 34 speciálně vytvořených uměleckých děl, které darovali slavné osobnosti. Cílem aukce nazvané „A world with open doors” („Svět s otevřenými dveřmi“) bylo vybrat prostředky na vysoce výkonný ultrazvuk do zařízení pečující o více než 6 tisíc pacientů.

 

Rumunsko – Nadace Regina Maria Social Innovation – Nové střechy pro 3 rodiny

Na konci roku 2021 dostaly 3 rodiny z místní komunity v Corbeance, Ilfově, potýkající se s nepříznivou životní situací materiál na výstavbu nové střechy.

 

Rumunsko – Předávání cen 2021 na střední škole Mircea Nedelcia

Školní rok 2020 – 2021 byl náročný pro učitele, děti i rodiče. Byl ale i rokem, který nás sblížil a spojil snad více než kterýkoli jiný.

Chtěli jsme podpořit tým obětavých učitelů ze střední školy Mircea Nedelcia, ve městě Fundulea, v aktivitách spojených s předáním knih, diplomů a záložek 300 dětem.

Úctu ke škole a lásku k dětem se snažíme projevovat drobnými aktivitami, zaměřenými na rozvoj a podporu, aby místní komunita v budoucnu získala schopné dospělé.

 

Rumunsko – “Dobrodružství chobotnic” – studenti školy Mircea Nedelcia autory knihy

Díky kreativitě žáků 5 třídy v hodině výtvarné výchovy, pomoci profesorky Ioany Madaliny Iony a malého přispění Bravo Europa Rumunsko vznikla tištěná kniha “Dobrodružství chobotnice”.

Byla to právě paní profesorka, která se s námi o nápad zrealizovat tento projekt podělila. Děti vymyslely, napsaly a ilustrovaly příběh, profesorka pomohla s úpravou povídky a my jsme podpořili tisk. Svou práci mohou žáci vidět ve školní knihovně.

 

Rumunsko – Velikonoční dárky pro mladé pacienty hostipalizované v onkologické nemocnici v Bukurešti

Poskytli jsme štědrý dar nevládní organizaci „Caravana Zambetelor“ na velikonoční dárky pro malé děti hospitalizované v onkologické nemocnici v Bukurešti. Darem 15 tisíc rumunských lei chceme dětem vykouzlit úsměv na tvářích.

Kulturní a umělecká oddanost

Iniciativa v kultuře

RUMUNSKO

Divadelní festival v Sibiu

Kulturní akce jsou dobrá příležitost setkat se s lidmi a rozvíjet budoucnost, takže náš plán je podporovat kulturu, ať už jde o divadlo nebo jiné umění; v roce 2014 BRAVO EUROPA Rumunsko podpořilo divadelní festival v Sibiu jako hlavní partner pro místní aktivity.

festivalul-de-teatru-sibiu

Sport a závazek k výkonu

Podporujeme mladé talentované sportovce na jejich cestě k výkonům a mladé lidi, kteří mají odhodlání něco se o sportu dozvědět.

RUMUNSKO

Sportovně obchodní akademie

Chceme aktivně přispívat k rozvoji příští generace sportovních manažerů, takže BRAVO EUROPA Rumunsko podporuje činnost Sportovně obchodní akademie, prvního projektu zaměřeného na interakci mezi managementem a marketingem v oblasti sportu, vzdělávání a konferencemi pro mladé nadšené sportovce.

sport-business-academy_p3_dreapta-jos

Sportovní projekty a nadšení pro cyklistiku a letecké modelářství

RUMUNSKO

Šestý ročník závodu Turul Ciclist v Sibiu shromáždil 19 týmů z 12 zemí během 5 denních etap od 6. do 10. července.

BRAVO EUROPA Rumunsko sponzorovalo 3. etapu závodu Balea Lac, kterého se zúčastnilo více než 100 závodníků z celého světa.

Také oceňujeme iniciativu v odlišných sportech – jako letecké modelářství – kde 50 pilotů a leteckých modelářských konstruktérů shromáždilo k výstavě 120 různých modelů. Podporovali jsme aktivity klubu Aeromodelling “RedSky” Alba Iulia Club fun&fly v pokračování jejich tradice započaté před 50 lety.

aero_2008
img_0749

Mladí sportovci na jejich cestě k výkonům

RUMUNSKO

Máme rádi sport a bereme ho jako cestu ke zdraví a schopnosti plnit své sny. Naše podpora je tedy zaměřena na výkon ve sportu. Protože chceme mít zdravé další generace, BRAVO EUROPA Rumunsko podporuje sporty jako: judo, fotbal, basketbal, box, motokáry.

Také chceme dosahovat svých snů, a proto ostatní v dosahování jejich snů povzbuzujeme, i když jsou jejich snem reálné výšky jako je Australská a Oceánská Expedice 2016.

imagine_cucerire_everst_1

Česká republika – Bravo Europa s.r.o. podporuje mladé fotbalisty v Ivančicích

Minulou neděli jsme při zápase FC Ivančice oficiálně předali sponzorský dar na podporu mladých fotbalistů. Pomyslnou “třešničkou” bylo i připsání 3 vítězných bodů nad FC Boskovicemi, které nakonec rozhodly utkání ve prospěch ivančického týmu. Na konci zápasu zbyl čas i na focení při němž dostal Ondřej Šrámek, zastupující vedení společnosti, jako poděkování klubovou šálu.

Naše společnost pravidelně podporuje děti v jejich volnočasových aktivitách. V posledních letech jsme také zajistili zastřešení pro dva místní skautské oddíly.

Německo: Sponzorství pro TVV Bernburg 08 e.V. v roce 2021

Bravo Europa Německo opět v roce 2021 sponzorovala Fabiana Giemsu, mladého 15 letého chlapce na invalidním vozíku, při jeho účasti na důležitých pinpongových utkáních.

 

BELPROFILE podporuje rumunskou plavkyni

BELPROFILE podporuje a investuje do tréninku rumunské plavkyně Elizy Diamandescu. Eliziným snem je zúčastnit se olympijských her a stát se olympijskou vítězkou a značka BELPROFILE je hrdá na to, že může přispět k jeho splnění.

Eliza Diamandescuová je novým objevem rumunského plavání, teprve 14 letá dívka má na svém kontě již stovky získaných medailí a desítky překonaných rekordů, z nichž jeden pochází z roku 1984 a překonala ho, když jí bylo pouhých 9 let. V roce 2018, kdy jí bylo 10 let, se Eliza zúčastnila mezinárodní soutěže v Německu, kde získala  10 zlatých medailí v 10 disciplínách.

Rok 2022 přinesl Elize výjimečné výsledky; na národním šampionátu juniorů, mládeže a seniorů v Bacău získala 11 titulů mistrině Rumunska a v necelých 14 letech se stala nejlepší plavkyní v zemi v disciplínách 800 a 1500 m volný způsob. Kromě medailí Eliza vytvořila národní rekord na 1500 m volný způsob, čímž překonala ten starý z roku 2003. Na mezinárodní soutěži „Multinational Youth Swimming Meet” na Kypru získala Eliza další 4 zlaté medaile, a to na tratích 200m smíšený, 800m volný způsob a štafeta 4x100m, a stříbrnou medaili na 400m volný způsob.

Kvalifikovala se na mistrovství Evropy juniorů, které se  bude konat v červenci v Otopeni, ale také na mistrovství světa juniorů.

Ochrana a péče o zvířata

Rumunsko – Nová střecha pro organizaci CCU Rescue Dogs

CCU Rescue Dogs (Custom Canine Unlimited) – je globální program pro výcvik pracovních psů. Týmy lidí a jejich psích „parťáků” jsou školeni a cvičeni jak rozpoznat a jednat při záchranných operacích jako je hledání obětí uvězněných pod troskami budov, zavalených lavinou, pátrání na rozlehlých plochách a při snížené nebo skoro nulové viditelnosti.

Pravidelné týdenní výcviky, vedené dobrovolníky, se simulacemi záchranných cvičení pomáhají psům správně reagovat při reálných situacích.

Podpořili jsme naše přátele z CCU darem v podobě materiálu na novou střechu.