Udržitelné postupy: Náš závazek k odpovědnosti vůči životnímu prostředí přesahuje rámec solární energie

Udržitelné postupy: Náš závazek k odpovědnosti vůči životnímu prostředí přesahuje rámec solární energie

Udržitelné postupy: Náš závazek k odpovědnosti vůči životnímu prostředí přesahuje rámec solární energie

Ve společnosti Bravo International Group bereme svou odpovědnost za životní prostředí velmi vážně. V rámci našeho trvalého závazku k udržitelnosti jsme zavedli několik klíčových iniciativ, které pozitivně ovlivňují naši planetu a naši společnost.

– Spolupráce s certifikovanými recyklačními firmami: Uvědomujeme si důležitost odpovědného nakládání s odpady. Proto spolupracujeme s certifikovanými odpad recyklujícími společnostmii, které zpracovávají náš odpad a obalové materiály. Tím zajišťujeme, že recyklovatelné materiály jsou řádně zpracovány, což snižuje jejich dopad na skládky a podporuje oběhové hospodářství.
– Dodržování hladiny hluku: Hluk ovlivňuje jak naše zaměstnance, tak okolní prostředí. Abychom ho zmírnili, provádíme pravidelné kontroly úrovně hluku v našich zařízeních. Dodržováním předpisů o hluku vytváříme zdravější pracovní prostředí a udržujeme dobré vztahy s našimi sousedy.
– Kontrola prašnosti a emisí: Náš závazek přesahuje rámec kontroly hluku. Aktivně monitorujeme emise prachu a dalších znečišťujících látek. Díky pokročilým filtračním systémům a efektivním procesům minimalizujeme naši ekologickou stopu. Čistší vzduch prospívá všem a my jsme hrdí na to, že k němu můžeme přispívat.