BRAVO EUROPA otwiera swoje przedstawicielstwo w Austrii

BRAVO EUROPA otwiera swoje przedstawicielstwo w Austrii

BRAVO EUROPA otwiera swoje przedstawicielstwo w Austrii

BRAVO EUROPA, nr 1 wśród europejskich dostawców DIY, umacnia swoją pozycję w Europie Środkowej, Zachodniej i Austrii, otwierając przedstawicielstwo w Austrii.

Firma otworzyła już jednostki logistyczne i produkcyjne w Europie Środkowej i Zachodniej, w Czechach i Niemczech, a Wiedeń został wybrany jako przedstawicielstwo w celu umocnienia pozycji na rynku austriackim. Strategią firmy jest wykorzystanie zwiększonego potencjału tego regionu i działanie zgodnie z polityką firmy, aby zaopatrywać rynki, dostarczając klientom optymalne rozwiązania dzięki sieci dystrybucji w Europie.

Adrian Minuta, CEO Grupy twierdzi, że “planem firmy jest ciągły rozwój nowych krajów europejskich, w których dystrybuowane będą produkty BRAVO, osiągając liczbę 20 oraz zwiększenie sieci partnerskich w ciągu najbliższych trzech lat.”

Firma działa zgodnie ze swoją misją zapewnienia wysokiego poziomu usług w CZASIE, WARTOŚCI i ILOŚCI dla wszystkich 20 sieci partnerskich z 1.136 punktami sprzedaży produktów BRAVO do 13 krajów europejskich obecnie.