BRAVO EUROPA prowadzi dystrybucję w 13 krajach europejskich

BRAVO EUROPA prowadzi dystrybucję w 13 krajach europejskich

BRAVO EUROPA prowadzi dystrybucję w 13 krajach europejskich

Rozwój Bravo na rynki europejskie potwierdza naszą dotychczasową pozycję – ponad 180 pracowników w 6 krajach europejskich i dystrybucja do 13 krajów, w ponad 1300 marketach DIY.

Jakie produkty oferuje na rynku Bravo Europa i jaki jest ich target?

W 2016 r. nastąpił niewielki wzrost na poziomie europejskim, wspierany w szczególności przez modyfikację polityki bankowego systemu kredytowania budownictwa, w tym sensie, że finansowanie przeniosło się z obszaru nowych konstrukcji do obszaru poprawy warunków mieszkaniowych.

Szczególnie na rynku renowacji dachy metalowe zaczęły zdobywać udział w rynku w stosunku do dachów ceramicznych i betonowych, dzięki zaletom określonym przez wagę, czas montażu i niskie koszty.

Firma rozpoczęła swoją działalność w naszym kraju 16 lat temu. Czy może Pan podsumować główne osiągnięcia, ale także główne wyzwania w tym okresie?

Uważam, że w ciągu 16 lat działalności było wiele osiągnięć i wiele wyzwań:

Byliśmy pierwszą rumuńską firmą, która zdobyła pozycję lidera na rynku, na którym głównymi graczami były doświadczone międzynarodowe firmy, dysponujące imponującymi budżetami i inwestycjami rzędu dziesiątek milionów euro. Wierzymy, że w świetle naszych wyników z tego okresu, otworzyliśmy drogę rumuńskim firmom do osiągania wyników w naszej dziedzinie.

Kolejnym ważnym osiągnięciem jest rozwój Bravo za granicą poprzez zdobycie zaufania międzynarodowych partnerów, firma zatrudnia obecnie ponad 180 pracowników w 6 krajach i dostarcza produkty do 13 krajów w Europie, do ponad 1300 sklepów DIY.

Jeśli chodzi o wyzwania, to są one związane głównie z zarządzaniem w czasie kryzysu w latach 2010-2012, który postawił nas w sytuacji, w której musieliśmy zrezygnować z ryzykownych linii biznesowych.

Ale chyba największym wyzwaniem, przed którym stoimy w tej chwili, jest ujednolicenie kultury organizacyjnej, ponieważ w grupie mamy 6 różnych narodowości.

Jak minął ostatni rok dla Bravo Europa?

Przede wszystkim, rok 2016 był dla Bravo Europa rokiem inwestycji; naszym głównym celem było “unowocześnienie” infrastruktury logistycznej i produkcyjnej, informatyzacja procesów i podniesienie poziomu zawodowego pracowników. W Rumunii i Czechach firma podwoiła swoje moce produkcyjne w zakresie głównych produktów, a w Niemczech otworzyliśmy platformę logistyczną. Te trzy platformy zwiększyły możliwości magazynowania i dostaw o ponad 50%.

Na 2017 rok nasze główne cele to umocnienie pozycji lidera na rynkach DIY w krajach, w których działamy z własnymi spółkami: Rumunii, Czechach, Niemczech i Austrii oraz zwiększenie udziału w rynku w pozostałych 9 krajach, w których jesteśmy obecni. W 2017 roku grupa Bravo zaplanowała skonsolidowany obrót na poziomie ponad 35 mln euro, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. W Rumunii firma zaplanowała 10% wzrost, do poziomu 20 mln euro.

Jakie są powody, dla których działalność w Rumunii jest dla firmy ważniejsza (tutaj znajduje się największa fabryka obsługująca większość klientów)?

Jednostka w Rumunii ma duże doświadczenie w produkcji i dostawie produktów w sieciach DIY, specjalizuje się w tworzeniu koncepcji sprzedaży, które z czasem okazały się sukcesem i dlatego chcemy przenieść te koncepcje na całą Europę.

Odpowiedzi udzielił Adrian Minută, Dyrektor Generalny Grupy Bravo Europa.