BRAVO EUROPA distribuuje do 13 evropských zemí

BRAVO EUROPA distribuuje do 13 evropských zemí

BRAVO EUROPA distribuuje do 13 evropských zemí

Rozvoj společnosti Bravo na evropském trhu potvrzuje naše aktuální postavení – přes 180 zaměstnanců v 6 zemích Evropy a distribuce do 13 zemí a do více než 1300 hobby prodejen.

Které produkty nabízí Bravo Europa na trhu a co je jejím cílem?

V roce 2016 došlo na evropském trhu k rozvoji. Napomohla tomu hlavně změna v úvěrové politice bank, která umožnila financovat nejen novou výstavbu, ale také rekonstrukce staveb.

Zejména v oblasti rekonstrukcí staveb začaly kovové střešní krytiny díky výhodám v podobě nízké hmotnosti, rychlosti instalace a nízkých nákladů získávat podíl na trhu na úkor keramických a betonových krytin.

Společnost začala v naší zemi působit před 16 lety. Dokážete shrnout hlavní úspěchy, ale také největší problémy během tohoto období?

Za 16 let činnosti jsme dosáhli mnoha úspěchů a setkali se s mnoha výzvami:

Byli jsme první rumunskou firmou, která získala vedoucí postavení na trhu, kde byli hlavními aktéry zkušené nadnárodní firmy s úžasnými rozpočty a desítkami milionů investovaných eur. Máme za to, že ve světle našich výsledků z tohoto období jsme otevřeli cestu k úspěchu v oboru i dalším rumunským firmám.

Další důležitý úspěch je rozvoj společnosti Bravo v zahraničí díky tomu, že jsme získali důvěru zahraničních partnerů. Momentálně máme 180 zaměstnanců v 6 zemích a dodáváme výrobky na 13 evropských trhů, celkem do 1300 hobby prodejen.

Co se týká výzev, ty souvisí hlavně se zvládnutím období krize 2010 – 2012. Dostali jsme se do situace, kdy jsme se museli vzdát rizikových produktových řad. Největší výzva v současné době je zřejmě nutnost sjednotit organizační kulturu, protože ve skupině je nás celkem 6 různých národností.

Jaký byl pro Bravo Europa uplynulý rok?

Rok 2016 byl pro Bravo Europa hlavně rokem investic. Naším hlavním cílem bylo zdokonalit infrastrukturu pro logistiku a výrobu, zavést počítače do procesů a zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců. V Rumunsku a České republice společnost zdvojnásobila svoji výrobní kapacitu na hlavní výrobky a v Německu jsme otevřeli logistickou platformu. Tyto tři platformy navýšily skladovací a dopravní kapacitu o více než 50 %.

Pro rok 2017 je naším hlavním cílem konsolidace vedoucího postavení v hobby marketech v zemích, kde naše společnosti působí, tedy v Rumunsku, České republice, Německu a Rakousku, a zvýšit podíl na trhu v dalších 9 zemích, kde již také působíme. V roce 2017 Bravo group plánuje konsolidované obchody v objemu přes 35 mil. EUR, což je nárůst o 25 % oproti předchozímu roku. V Rumunsku plánuje společnost nárůst o 10 %, tedy až na 20 mil. EUR.

Z jakého důvodu je činnost v Rumunsku pro společnost důležitější (je zde největší výrobna dodávající největšímu počtu zákazníků)?

Náš podnik v Rumunsku má obrovské zkušenosti s výrobou a dodávkou produktů do sítí hobby marketů a specializuje se na vytváření prodejních koncepcí, které se v průběhu času ukázaly jako účinné. Z tohoto důvodu je naším cílem tyto koncepce rozšířit i do Evropy.

Na otázky odpovídal Adrian Minută, CEO Bravo Europa Group.