Bravo Europa s.r.o – Oszczędność emisji CO2 w 2020 r.

Bravo Europa s.r.o – Oszczędność emisji CO2 w 2020 r.

Bravo Europa s.r.o. poprzez udział w systemie realizacji zobowiązań oraz odbiór i odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony przez autoryzowaną firmę opakowaniową Eko – Com, przyczyniła się do ochrony środowiska i pomogła zmniejszyć ślad węglowy.

Operacja ta pozwoliła zmniejszyć produkcję gazów cieplarnianych o 33,64 tony (ekwiwalent emisji CO2), co oznacza oszczędność energii w wysokości 798,04 GJ.

W swojej działalności spółka Bravo dąży do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w którym tworzy nowe wartości ekonomiczne, środowiskowe i społeczne dla społeczności lokalnych, w których działa oraz dla wszystkich partnerów biznesowych.