Bravo Europa s.r.o – účast na snižování emisí uhlíku v 2020

Bravo Europa s.r.o – účast na snižování emisí uhlíku v 2020

Účastí v systému sběru a rekuperace odpadů obdržených z obalů, provozovaného oprávněnou společností  Eko – Com, Bravo Europa s.r.o. přispěla ke snižování uhlíkové stopy v roce 2020.

Tento úkon povolil snížení produkce skleníkových plynů o 33,64 tuny (ekvivalent emisí CO2), co představuje 798,04 GJ úspor energie.

Zabýváme se a chceme brát účast na zlepšování kvality životního prostředí v zónách, ve kterých účinkujeme, tedy

Ve své činnosti Skupina Bravo se věnuje konzervování, ochrany a zlepšení kvality životního prostředí, v rámci kterých tvoří nové hodnoty ekonomické, životního prostředí a sociální pro místní komunity ve kterých účinkuje, jakož i pro obchodní partnery.