Bravo Europa s.r.o – CO2-uitstootbesparing in 2020

Bravo Europa s.r.o – CO2-uitstootbesparing in 2020

Bravo Europa s.r.o – CO2-uitstootbesparing in 2020

Door deel te nemen aan het systeem van gerelateerde nalevingsverplichtingen en de terugname en terugwinning van verpakkingsafval door het erkende verpakkingsbedrijf Eko – Com, heeft Bravo Europa s.r.o. bijgedragen aan het milieu en de vermindering van de CO2-voetafdruk.

Dankzij deze operatie kon de productie van broeikasgassen met 33,64 ton (CO2-emissie-equivalent) worden verminderd, wat neerkomt op een energiebesparing van 798,04 GJ.

Het bedrijf Bravo zet zich in voor het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het nieuwe economische, ecologische en sociale waarden creëert voor de lokale gemeenschappen waarin het actief is en voor alle zakenpartners.