Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Rok 2022 jest rokiem budowania strategii BRAVO Europa

Rok rozpoczęliśmy kilkoma szkoleniami produktowymi oraz z zakresu zaawansowanych technik sprzedaży dla naszych sił sprzedaży, we współpracy z naszym doświadczonym partnerem, firmą Schouten Romania.