Duurzame Praktijken: Onze toewijding aan Milieuverantwoordelijkheid gaat verder dan Zonne-energie

Duurzame Praktijken: Onze toewijding aan Milieuverantwoordelijkheid gaat verder dan Zonne-energie

Duurzame Praktijken: Onze toewijding aan Milieuverantwoordelijkheid gaat verder dan Zonne-energie

Bij Bravo International Group nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu zeer ernstig. Als onderdeel van onze voortdurende inzet voor duurzaamheid, hebben we verschillende belangrijke initiatieven geïmplementeerd die een positieve invloed hebben op onze planeet en onze gemeenschap.

– Samenwerking met gecertificeerde recyclingbedrijven: We erkennen het belang van verantwoord afvalbeheer. Daarom werken we samen met gecertificeerde recyclingbedrijven om ons afval en verpakkingsmateriaal te verwerken. Door dit te doen, zorgen we ervoor dat recyclebare materialen op de juiste manier worden verwerkt, waardoor hun impact op stortplaatsen wordt verminderd en een circulaire economie wordt bevorderd.
– Naleving van geluidsniveaus: Geluidsoverlast beïnvloedt zowel onze werknemers als de omgeving. Om dit te beperken, controleren we regelmatig de geluidsniveaus in onze faciliteiten. Door ons te houden aan de geluidsvoorschriften creëren we een gezondere werkomgeving en onderhouden we goede relaties met onze buren.
– Stof- en emissiebeheersing: Onze inzet gaat verder dan geluidsbeheersing. We houden actief toezicht op stofemissies en andere verontreinigende stoffen. Door middel van geavanceerde filtratiesystemen en efficiënte processen minimaliseren we onze ecologische voetafdruk. Schonere lucht komt iedereen ten goede en we zijn er trots op dat we daaraan kunnen bijdragen.