Školení pro rumunský obchodní tým

Školení pro rumunský obchodní tým

Školení pro rumunský obchodní tým

Rok 2022 je pro BRAVO Europa rokem budování strategie

Společně s naším zkušeným partnerem, společností Schouten Romania, jsme začátek roku zahájili několika školeními o produktech a pokročilých prodejních technikách pro náš obchodní tým.