Úspory emisí v Bravo Europa Česká republika

Úspory emisí v Bravo Europa Česká republika

Úspory emisí v Bravo Europa Česká republika

Prostřednictvím povinností dodržování předpisů zpětného odběru a snižování odpadů z obalů, které provozuje autorizovaná společnost Eko – Com, Bravo Europa s.r.o. přispívá k ochraně životního prostředí a pomáhá snižovat uhlíkovou stopu.

Tato opatření umožnila snížit produkci skleníkových plynů o 32,1 t (ekvivalent emisí CO2), což představuje úsporu energie ve výši 777,75 GJ.

Společnost Bravo se ve své činnosti věnuje zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, v němž vytváří nové ekonomické, environmentální a sociální hodnoty nejen pro místní komunitu, ve které působí.