BRAVO Europa investuje do vzdělávání managementu

BRAVO Europa investuje do vzdělávání managementu

BRAVO Europa investuje do vzdělávání managementu

Adrian Minuta, generální ředitel naší skupiny, získal v březnu 2022 titul MBA na univerzitě v Sheffieldu.

“Změna je konečným výsledkem skutečného učení.”