Emissiebesparing Bravo Europa Tsjechië

Emissiebesparing Bravo Europa Tsjechië

Emissiebesparing Bravo Europa Tsjechië

Door deel te nemen aan het systeem van bijbehorende nalevingsverplichtingen en de terugname en terugwinning van verpakkingsafval door het erkende verpakkingsbedrijf Eko – Com, heeft Bravo Europa s.r.o. bijgedragen aan het milieu en aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk.

Dankzij deze operatie kon de productie van broeikasgassen met 32,1 á ton (CO2-emissie-equivalent) worden verminderd, wat een energiebesparing van 777,75 GJ betekent.

Het bedrijf Bravo zet zich in voor het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving waarin het nieuwe economische, ecologische en sociale waarden creëert voor de lokale gemeenschappen waarin het actief is en voor alle zakenpartners.