Oszczędność emisji Bravo Europa Czechy

Oszczędność emisji Bravo Europa Czechy

Oszczędność emisji Bravo Europa Czechy

Bravo Europa s.r.o. poprzez udział w systemie realizacji zobowiązań związanych ze zgodnością oraz odbiorem i odzyskiem odpadów opakowaniowych prowadzonym przez autoryzowaną firmę opakowaniową Eko – Com, przyczyniło się do ochrony środowiska i pomogło w zmniejszeniu śladu węglowego.

Operacja ta pozwoliła na zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych o 32,1 ton (ekwiwalent emisji CO2), co oznacza oszczędność energii w wysokości 777,75 GJ.

Firma Bravo w swojej działalności dąży do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, w którym tworzy nowe wartości ekonomiczne, środowiskowe i społeczne dla społeczności lokalnych, w których działa oraz dla wszystkich partnerów biznesowych.