Reducerea emisiilor de carbon prin reciclare – Bravo Europa Republica Cehă

Reducerea emisiilor de carbon prin reciclare – Bravo Europa Republica Cehă

Reducerea emisiilor de carbon prin reciclare –  Bravo Europa Republica Cehă

Prin participarea la sistemul de preluare și valorificare a deșeurilor provenite din ambalaje, operat de firma de compania autorizata Eko – Com, Bravo Europa s.r.o. a contribuit la imbunatirea conditiilor de de mediu și la reducerea amprentei de carbon.

Această operațiune a permis reducerea producției de gaze cu efect de seră cu 32,1 tone (echivalent CO2), ceea ce reprezintă economii de energie de 777,75 GJ.

În activitatea sa, compania Bravo Europa este dedicată conservării, protejării și îmbunătățirii calității mediului în care creează noi valori economice, de mediu și sociale pentru comunitățile locale în care își desfășoară activitatea și pentru toți partenerii de afaceri.